Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Singer Museum

Oude Drift 11251 BSLaren

Reactie Museum

Het museum meldt dat het pas is geopend in 1956.

De basiscollectie, die in 1956 door mevrouw Singer aan het museum werd geschonken, is voor zover bekend door het echtpaar Singer verworven vóór 1939. In dat jaar vertrok het echtpaar naar Noorwegen, waar de heer Singer in 1943 stierf, en waar mevrouw Singer gedurende de periode 1940-1948 is blijven wonen. Het is onwaarschijnlijk dat er in de genoemde periode werken zijn verworven die deel uitmaken van het huidige Singer Museum. Het museum tekent hierbij aan, dat van de meeste door het echtpaar Singer gedane aankopen onbekend is wanneer deze precies hebben plaatsgevonden.