Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Rijswijk, Museum - (Het Tollenshuis)

Herenstraat 672282 BRRijswijk

Reactie Museum

Het museum meldt dat het herkomstonderzoek naar aanwinsten uit de periode 1940-1948 een vrijwel onmogelijke taak is, aangezien in het museumarchief geen enkele vorm van registratie is aangetroffen betreffende eventuele verwervingen uit de genoemde periode. De eerste (bewaard gebleven) vorm van inventarisatie van de collectie dateert uit het begin van de jaren vijftig. De inventariskaartjes uit deze periode vermelden slechts in een beperkt aantal gevallen de herkomst van de voorwerpen, en vaak ontbreekt het jaar van verwerving. Indien de herkomst vermeld wordt, betreft het in vrijwel alle gevallen schenkingen. Het aantal aankopen dat op de inventariskaarten wordt vermeld, is uiterst gering, terwijl doorgaans onbekend is of het aankopen uit de periode 1940-1948 of later betreft. In de bescheiden financiële administratie uit de periode 1940-1948 zijn (evenmin als in het kaartsysteem) gegevens te vinden die op onrechtmatigheden zouden kunnen wijzen.