Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. ln deze lijst zijn geen bruiklenen of bewaarnemingen opgenomen, aangezien daarover geen gegevens bewaard zijn gebleven uit de betreffende periode. Het museum heeft geen problematische verwervingen kunnen vaststellen.

Het Rijksmuseum Twenthe heeft op verzoek van de Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 archiefonderzoek verricht naar enige aankopen bij een firma die in de oorlog mogelijk Joods bezit heeft verhandeld (zie paragraaf 4.4). Bij dit onderzoek zijn geen gegevens aangetroffen over de voormalige eigenaars van de voorwerpen. Verder heeft het museum onder meer gezocht naar gegevens over drie aankopen bij een Joodse kunsthandel in 1941 en 1942. Over de achtergrond en omstandigheden van de betreffende aankopen is geen informatie aangetroffen.  

Notities

Bruiklenen uit Joods bezit

In 1942 liet het Rijksmuseum Twenthe aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming weten dat het geen voorwerpen van Joodse eigenaars in bruikleen had (zie paragraaf 4.3, 'Het Rijksfonds voor de aankoop van Joods bezit').[169]