Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

De Stichting Purmerends Museum heeft geen aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. De stichting bericht dat zij geen archiefonderzoek heeft verricht in het kader van het project Museale Verwervingen 1940-1948, maar dat er in het verleden in de summiere bronnen nooit indicaties zijn gevonden voor problematische verwervingen.

De voorloper van het Purmerends Museum is een in 1942 opgerichte oudheid-kamer. De Stichting Purmerends Museum is opgericht in 1946.