Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Provinciale Atlas Noord-Holland, Stichting

Kleine Houtweg 182012 CHHaarlem

Reactie Museum

Het Rijksarchief in Noord-Holland meldt dat de aankopen voor de Provinciale Atlas tot 1993 namens het College van Gedeputeerde Staten werden verricht door de Rijksarchivaris. Het Rijksarchief heeft een gedeeltelijke aanwinstenlijst met betrekking tot de Provinciale Atlas opgesteld over de periode 1939-1945. De lijst beperkt zich tot de namen van firma’s die in de genoemde periode als leverancier zijn opgetreden, en noemt, vanwege de meestal zeer globale aanduidingen op de facturen, niet de verwervingen zelf. Bij het onderzoek zijn geen facturen betreffende aankopen in de periode 1946-1948 aangetroffen.

Het Rijksarchief meldt dat het een kort onderzoek heeft verricht op basis van de verwervingsdossiers voor de Atlas. Bij dit onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor mogelijk discutabele verwervingen in de periode van circa 1935-1950. De aankoopbewijzen uit de periode 1935-1950 wijzen uit dat het merendeel van de aankopen via de ‘tussenhandel’ van veilinghuizen, antiquariaten, boek-handels etc. geschiedde. Het is doorgaans onbekend hoe de betreffende firma’s zelf aan de voorwerpen zijn gekomen. Door nader onderzoek in nog bestaande archieven van de desbetreffende firma’s of anderszins, kan een meer gedetailleerd overzicht worden verkregen.  

Notities

De Commissie Museale Verwervingen geeft het Rijksarchief in overweging om vervolgonderzoek in te stellen in de archieven van de SNK en het NBI. Aldaar bevinden zich dossiers van diverse firma’s die voorkomen op de aanwinstenlijst van de Provinciale Atlas over de periode 1939-1945.  

Aanvullende reactie

Het archief meldt dat er vervolgonderzoek is gedaan door de toegangen op de dossiers van sNK en NBt door te lopen op de namen van achttien handelaren. Daarbij zijn vermeldingen van tien namen aangetroffen. Het is de bedoeling dat het feitelijke dossieronderzoek nog in 2000 wordt afgerond. Verder wordt een aanvullend onderzoek gedaan in het archiefvan het provinciaal Bestuur 1851-1943 waarvan de inventaris in december 2000 is verschenen.