Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Amstelkring, Museum

Oudezijds Voorburgwal 401012 GEAmsterdam

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940-1945 opgesteld, op basis van een gedetailleerde inventaris die in 1952/1953 van de kunstvoorwerpen is gemaakt. Het museum bericht dat reeds in 1986-1988 naspeuringen zijn gedaan naar de oorlogsperiode, in het kader van het onderzoek naar de toen 100-jarige geschiedenis van het museum. Bij het doornemen van de bestuursnotulen door het museum is gebleken dat er in de oorlog en in de jaren daarna nauwelijks nieuwe aanwinsten zijn geweest. De financiële situatie was in deze periode precair.

Als punt van aandacht wijst het museum op een schilderij dat in 1943 is aangekocht op een veiling, en waarvan de herkomstgeschiedenis tijdens de oorlogs-periode deels onbekend is. Er is vervolgonderzoek naar de betreffende aanwinst verricht in het RKD en het archief van de SNK. Hierbij zijn geen nieuwe herkomstgegevens achterhaald.

De Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 heeft het museum gewezen op het ontbreken van een aanwinstenlijst voor de periode 1946-1948. Het museum liet daarop weten, dat in de betreffende periode geen sprake is geweest van problematische aanwinsten.