Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Omroepmuseum

Oude Amersfoortseweg 121-131Hilversum

Reactie Museum

Het museum meldt dat het onderzoek niet van toepassing is, aangezien de stichting die ten grondslag ligt aan het Omroepmuseum, pas in 1976 is opgericht. Volledigheidshalve wordt bericht, dat sommige voorwerpen uit de collectie reeds in de oorlogsperiode door particulieren zijn verzameld.