Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum meldt dat het onderzoek niet van toepassing is, aangezien het pas in 1981 is opgericht.

De verwervingen van het museum sedert de oprichting van het museum hebben geen betrekking op de periode 1940-1948, behoudens de bruikleen van een overheidscollectie waarin zich een vijftal uniformen van rijks- en gemeentepolitie bevinden; oprichtingsakten van rijks- en gemeentepolitie 1945-1947; enkele affiches uit de periode 1940-1946 met verbodsbepalingen, en politietijdschriften.