Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum

Darwinweg 22333 CRLeiden

Reactie Museum

Het museum heeft geen aanwinstenlijst over de periode 1940- 1948 opgesteld.

Uit mededelingen van oud-werknemers en uit archiefstukken is gebleken, dat aan het begin van de oorlog een grote collectie vlinders uit Joods bezit in veiligheid is gebracht in het toenmalige Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. De vlinders waren het eigendom van de heer C. Eisner, een vooraanstaande vlinderspecialist die bevriend was met de toenmalige museumdirecteur, prof. dr. H. Boschma. Na de bevrijding is de collectie weer ter hand gesteld aan de heer Eisner, die de verzameling later aan het museum heeft geschonken.

Naast de vlindercollectie van de heer Eisner kent het museum geen andere gevallen die relevant kunnen zijn voor het project Museale Verwervingen 1940-1948. Als achtergrondinformatie wordt gemeld dat prof. Boschma, de vroegere museum- directeur, zich tijdens de bezetting op diverse wijzen heeft ingezet voor Joodse personen. Zo bevonden zich in de oorlogsjaren verscheidene onderduikers in het museum. Verder is bekend dat prof. Boschma zijn invloed heeft aangewend om te voorkomen dat een student in de entomologie, die gevangen zat in Kamp Westerbork, van daaruit zou worden weggevoerd.  

Notities

Bruiklenen uit Joods bezit

In 1942 lieten het toenmalige Rijksmuseum van Natuurlijke Historie en het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming weten, dat zij geen voorwerpen van Joodse eigenaars in bruikleen hadden (zie paragraaf 4.3, ‘Het Rijksfonds voor de aankoop van Joods bezit’).[191]