Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Natuurmuseum

Praediniussingel 599711 AGGroningen

Reactie Museum

Het museum meldt dat het geen bijdrage kan leveren aan het onderzoek, aangezien het niet beschikt over gegevens waaruit kan blijken of er in de genoemde periode voorwerpen zijn verworven.

Uit de notulen van de Vereniging Vrienden van het Natuurmuseum blijkt, dat er in de periode 1940-1948 vermoedelijk een actief verzamelbeleid is gevoerd. De archiefboeken zijn echter door de vorige directeur van het museum afgevoerd, zodat niet kan worden achterhaald welke voorwerpen precies zijn verworven. Overigens wijst het museum erop, dat de aanwinsten in de genoemde periode vermoedelijk nog niet systematisch werden geregistreerd.

Het museum beschikt niet over aanwijzingen dat er zich in de huidige collectie voorwerpen met een problematische herkomstgeschiedenis bevinden.