Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Natuurhistorisch museum

De Bosquetplein 6-76211 KJMaastricht

Reactie Museum

Het museum meldt dat het geen complete aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 kan opstellen, aangezien de registratie van verwervingen in de genoemde periode zeer gebrekkig was.

Wel heeft het museum zich een beeld kunnen vormen van wat in de desbetreffende jaren is verworven, doordat de aanwinsten van enige betekenis doorgaans werden gepubliceerd in het toenmalige Natuurhistorisch Maandblad. Het betrof voornamelijk voorwerpen uit de natuur van Zuid-Limburg en omgeving (fossielen, gesteenten, vogels, etc.), die direct na hun vondst hun weg naar het museum vonden. Daarnaast is er wellicht sprake geweest enkele schenkingen of legaten van privé-verzamelingen. Het museum heeft geen aanwijzingen gevonden voor problematische verwervingen, en acht derhalve aanvullend onderzoek niet nodig.

Weggehaalde bruiklenen

Tijdens de oorlog bevonden zich in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht twee belangrijke bruiklenen. Het betrof een mieren- en termietenverzameling van pater E. Wasmann S.J., en een phoridenverzameling van pater H. Schmidt S.J.. [196] Beide verzamelingen werden tijdens de bezetting door Duitse instanties tot ‘Duits cultuurbezit’ geproclameerd, en naar Berlijn overgebracht. Na de bevrijding konden de collecties in Duitsland worden opgespoord, en worden teruggebracht naar Maastricht. De verzameling Wasmann is later aangekocht door de Gemeente Maastricht en bevindt zich momenteel in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. De verzameling Schmidt is op verzoek van de eigenaar geretourneerd aan het natuurhistorisch museum in Bonn, waar deze thuishoorde.