Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum meldt dat de Stichting Museum voor Religieuze Kunst pas in 1973 is opgericht.

Het museum heeft een deel van de collectie van het Bisdom van ‘s Hertogenbosch in beheer. Tijdens de oorlog was deze collectie ondergebracht op zolders, en zijn er uitsluitend voorwerpen aan de verzameling toegevoegd die afkomstig waren uit kerken. Het betrof objecten die door de oorlogssituatie schade dreigden op te lopen. Ook in de jaren 1946-1948 werd de collectie bewaard op zolders, en was er nauwelijks sprake van een actief verzamelbeleid. Pas vanaf de jaren zeventig wordt er actief gecollectioneerd.

Het museum heeft geen aanwijzingen dat er in de huidige collectie voorwerpen aanwezig zijn met een problematische herkomstgeschiedenis.