Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft geen aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. Bij raadpleging van het stamboek uit het tijdvak 1940-1947, heeft het museum geen gegevens aangetroffen die nader herkomstonderzoek rechtvaardigen.

Notities

De Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 wijst erop, dat de uitkomsten van het herkomstonderzoek voor het jaar 1948 ontbreken.

Bruiklenen uit Joods bezit

ln 1942 liet het toenmalige Nederlandsche Postmuseum te 's-Gravenhage aan het Departement van Opvoeding,Wetenschap en Kultuurbescherming weten dat het geen voorwerpen van Joodse eigenaars in bruikleen had (zie paragraaf 4.3, 'Het Rijksfonds voor de aankoop van Joods bezit').[182]