Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum meldt dat het onderzoek niet van toepassing is, aangezien de Stichting Van Loon pas in de jaren zestig is opgericht, en het Museum van Loon in 1974.

Een deel van de huidige collectie is bij de oprichting aan de stichting geschonken door Maurits van Loon. Van deze particuliere verzameling zijn weinig herkomstgegevens bekend. Wel is duidelijk dat diverse voorwerpen door vererving in het bezit zijn gekomen van Maurits van Loon, na de dood van diens vader in 1949.