Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum bericht dat het in augustus 1947 is opgericht door de toenmalige Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders De Rijp. Het is onduidelijk wat en op welke wijze er in deze beginperiode verworven is. Bij de overdracht van het museum aan de gemeente in 1987 zijn er geen archiefstukken overgedragen waaruit dit kan worden afgeleid. Nader onderzoek heeft tot dusverre niet tot resultaat geleid.