Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het Streekarchief Brabant Noordoost heeft op verzoek van het Museum Jan Cunen een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. In deze lijst zijn uitsluitend de indertijd verworven voorwerpen opgenomen; de herkomstnamen zijn uit overwegingen van privacy weggelaten.

De weinige aanwinsten uit de periode 1940-1945 bestonden vooral uit schenkingen van voorwerpen van heemkundige aard. Voor de periode 1946-1948 heeft het Streekarchief geen verwervingen kunnen achterhalen.

Bij raadpleging van het museumarchief zijn geen aanwijzingen gevonden dat er in de periode 1940-1948 sprake is geweest van problematische aanwinsten. Ook ten aanzien van bruiklenen zijn geen probleemgevallen aangetroffen. Over eventuele bewaarnemingen is bij het onderzoek geen informatie gevonden.