Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Rijper Museum In ‘t Houtenhuis

Jan Boonplein 21483 BLDe Rijp

Reactie Museum

Het museum meldt dat het geen bijdrage kan leveren aan het project Museale Verwervingen 1940-1948, aangezien het niet beschikt over gegevens waaruit kan blijken of er in de genoemde periode voorwerpen zijn verworven.

De voorloper van de huidige Stichting Rijper Museum is een in 1937 opgericht oudheidkundig genootschap. Dit genootschap beschikte over een eigen museum, dat in 1944 voor het publiek werd gesloten en pas in 1950 weer is heropend. Het is onbekend of de collectie van het genootschap in de periode 1940-1948 is uitgebreid, aangezien er geen registratie uit die tijd bekend is. Pas in de jaren zeventig is de collectie geïnventariseerd.