Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Goois Museum

Kerkbrink 61211 BXHilversum

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. Deze lijst is mogelijk incompleet, aangezien de administratie van het museum in de genoemde periode onvolledig en slecht georganiseerd was. Van veel voorwerpen is de datum van verwerving en/of de herkomst niet meer te achterhalen. De aanwinstenlijst is gebaseerd op diverse bronnen (inventarisbladen, aanwinstencahiers, jaarverslagen, correspondentie, overzichten, etc.), die met elkaar zijn gecombineerd in het registratiesysteem van het museum.

Het museum is opgericht in 1934, en werd tot december 1969 bestuurd door de Stichting Museum voor het Gooi en Omstreken. Daarna is de collectie overgedragen aan de gemeente Hilversum. De verantwoording voor de administratie en het collectiebeheer lag in de periode 1940-1948 bij het toenmalige bestuur van de genoemde stichting.

Metaalvordering

Als punt van aandacht meldt het museum, dat het in 1941 enkele tientallen voorwerpen heeft verkregen uit de door de bezetter verordonneerde metaalinzameling (zie paragraaf 4.6, ‘Ingeleverd metaal in Nederlandse musea’). Voor zover bekend is een conservator van het museum destijds door de bezetter in de gelegenheid gesteld om waardevolle voorwerpen uit het ingeleverd metaal te selecteren. Enkele van deze stukken zijn niet meer in de museumcollectie aanwezig. Na de bevrijding zijn de metalen voorwerpen nooit door eventuele eigenaars opgeëist. Het is moeilijk om te achterhalen aan wie de objecten hebben toebehoord.