Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Smallingerland, Museum

Museumplein 29203 DDDrachten

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. Dit overzicht toont nogal wat lacunes, aangezien de verwervingen van het toenmalige Oudheidkamer Smallingerland slechts in een deel van 1941 en in 1942 nauwkeurig zijn geregistreerd.

Metaalvordering

Als punt van aandacht meldt het museum dat er tijdens de oorlog vele metalen voorwerpen uit de gemeente Opsterland en Smallingerland in de collectie terecht zijn gekomen. De betreffende voorwerpen waren afkomstig uit de opbrengst van de zogenaamde metaalinzameling op last van de bezetter (zie paragraaf 4.6, 'lngeleverd metaal in Nederlandse musea'). De verdere herkomst van de voorwerpen is onbekend.