Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940- 1948 opgesteld. Het betreft voorwerpen uit de collecties van het Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht en het Bischoppelijk Museum Haarlem, die beide in 1976 zijn ondergebracht in de Stichting Catherijneconvent. Het museum meldt dat het geen problematische verwervingen heeft kunnen vaststellen.

In de Stichting Museum Catherijneconvent is nog een derde collectie ondergebracht: die van het Oud-Katholiek Museum. Eventuele aanwinsten uit de jaren 1940-1948 zijn voor deze collectie echter niet te traceren, aangezien de inventarisatie ervan pas in de jaren zestig is begonnen. Waarschijnlijk bevinden zich in deze verzameling geen problematische aanwinsten, aangezien het een nagenoeg slapende collectie betreft, waarvan vrijwel alle voorwerpen uit Oud-Katholiek kerkbezit afkomstig zijn.

Ook de bruiklenen en bewaargevingen uit de periode 1940-1948 zijn onderzocht. Het museum wijst evenwel op de mogelijkheid, dat er destijds stukken in bewaring zijn gegeven en weer zijn teruggegeven, zonder dat dit geadministreerd is. Dit is niet meer na te gaan, omdat er geen oud-medewerkers uit de periode tijdens of vlak na de oorlog meer in leven zijn.