Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum bericht dat het vooralsnog niet mogelijk is om een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 op te stellen, aangezien de afdeling collectiebeheer tot eind 2000 bezig zal zijn om het archiefmateriaal in een geautomatiseerd bestand te verwerken. Het museum meldt dat archiefonderzoek zal worden verricht in de archieven van het Ministerie van Defensie en het Algemeen Rijks-archief te Den Haag, maar dat de resultaten hiervan pas over een vijftal jaren beschikbaar zijn.

De verwervingen van het museum zijn in de jaren veertig en vijftig slecht geregistreerd. Tot dusverre heeft het museum geen problematische verwervingen uit de betreffende periode aangetroffen.