Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Spaans Gouvernement, Museum

Vrijthof 186211 LDMaastricht

Reactie Museum

Het museum meldt dat het pas is opgericht in 1973. De basiscollectie van het museum was tot 1954 eigendom van het echtpaar F. Wagner en A. Wagner-de Wit uit Den Haag. Het bij deze collectie behorende archief is verdwenen, waardoor de herkomst van alle voorwerpen die het echtpaar verzamelde tussen 1936 en 1954 onbekend is. Dit betreft onder andere een deel van de collectie zeventiende-eeuwse Hollandse meesters. Hoewel het museum geen aanwijzingen heeft dat zich in de collectie voorwerpen bevinden met een dubieuze herkomst, kan dit, bij gebrek aan gegevens, evenmin worden uitgesloten.

Op verzoek van de Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 is in het RKD gezocht naar aanvullende herkomstgegevens met betrekking tot de collectie zeventiende-eeuwse Hollandse meesters. Bij een aantal schilderijen werd geen nieuwe herkomstinformatie gevonden. Daar waar wel herkomstgegevens zijn gevonden, wijzen deze op verwervingen ná 1950 op de Nederlandse en de internationale kunstmarkt. Er is geen informatie gevonden die duidt op een problematische herkomst van de voorwerpen.

Volledigheidshalve kan gewezen worden op een schilderij dat afkomstig is uit een groep gerecupereerde kunstwerken, die in 1951 door de SNK ter veiling is gebracht (zie paragraaf 4.8, ‘Naoorlogse verwervingen via Nederlandse overheidsinstellingen’). De herkomstgeschiedenis van dit schilderij in de oorlogsperiode vertoont open plekken.