Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft geen aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. Het museum meldt dat er, voor zover kon worden nagegaan, in de genoemde periode geen sprake is geweest van problematische verwervingen. Bij het onderzoek hiernaar is gebruik gemaakt van de inventariskaarten en van de correspondentie in het museumarchief.