Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft geen aanwinstenlijst over de periode 1940- 1948 opgesteld. Bij het doornemen van de jaarverslagen uit de genoemde periode, heeft het museum geen bijzondere verwervingen aangetroffen.

De meeste voorwerpen uit de verzameling van het Multatuli Museum zijn verworven in 1930. Daarnaast zijn er in de jaren vijftig nog enige bijzondere, maar kleine aanwinsten geweest. De collectie is geheel opgebouwd uit boeken die zijn aangekocht en geschonken door leden.