Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Mr. Simon van Gijn, Museum

Nieuwe Haven 293311 APDordrecht

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940- 1948 opgesteld. Deze lijst is gebaseerd op archiefstukken van de Vereniging Oud- Dordrecht en van de Dordtse Musea (Stadsarchief Dordrecht). Ten aanzien van discutabele aanwinsten bericht het museum, dat er na de oorlog enkele voorwerpen uit de museumcollectie zijn teruggegeven aan particuliere eigenaars.

Het eerste geval had betrekking op bezittingen van de familie van een lid van het verzet. Nadat het huis van de betreffende familie bij een strafexpeditie in brand was gestoken, verzocht de toenmalige burgemeester van Dordrecht de museumdirecteur om twee koekplanken en het fraaie bovenlicht van het pand naar het museum over te brengen. In een naoorlogse brief aan de gemeente meldde de museumdirecteur dat hij dat verzoek niet had ingewilligd. De goederen waren zijn inziens het eigendom van de getroffen familie. De gemeente heeft daarop de voorwerpen aan de familie ter hand gesteld.

Het tweede geval betrof een poppenhuis uit de boedel van een weduwe uit Dordrecht. Omdat onbekend was hoe dit stuk in het museum terecht was gekomen, gaf de gemeente het poppenhuis in 1953 aan de rechthebbende terug. Dit was conform het advies van de toenmalige museumdirecteur.