Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum bericht dat de verwervingen van het toenmalige Maritiem Museum Prins Hendrik in de periode 1940-1948 in opdracht van de Gemeente Rotterdam zijn onderzocht door dr. A.J. Bonke. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in het rapport De herkomst van de aanwinsten van de Rotterdamse gemeentemusea 1940-1948 (juni 1998).

Het betreffende rapport bevat een aanwinstenlijst van het museum over de periode 1940-1948. Deze lijst heeft betrekking op aankopen, schenkingen en bruiklenen. De talrijke verwervingen van boeken, overdrukken e.d. zijn in het overzicht buiten beschouwing gelaten. Bij het onderzoek is uitgegaan van de jaarverslagen en de nog in het museum berustende schriften met betrekking tot de verwervingen. Er is geen archiefmateriaal van het museum bewaard gebleven waaraan nadere gegevens over de aanwinsten uit de genoemde periode kunnen worden ontleend.

Dr. Bonke deelt mede dat bij het herkomstonderzoek geen evident discutabele aankopen van het Maritiem Museum Prins Hendrik zijn aangetroffen.  

Notities

Bruiklenen uit Joods bezit

In 1942 liet het Maritiem Museum Prins Hendrik aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming weten dat het geen voorwerpen van Joodse eigenaars in bruikleen had (zie paragraaf 4.3, ‘Het Rijksfonds voor de aankoop van Joods bezit’).[213]