Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Luchtvaartmuseum Aviodome, Nationaal

Westelijke Randweg 2011118 CTSchiphol-Centrum

Reactie Museum

Het museum meldt dat het onderzoek niet van toepassing is, aangezien de Stichting van het Nationale Luchtvaartmuseum pas in 1955 is opgericht, terwijl de collectie is opgebouwd vanaf circa 1960.

Wel waren er reeds vóór 1940 diverse instanties die voorwerpen verzamelden met betrekking tot de luchtvaart. Een deel van deze vooroorlogse collectie is verloren gegaan in de meidagen van 1940. Een ander gedeelte is in 1943 op last van Hermann Göring overgebracht naar het Deutsches Museum in Berlijn, en is later vernietigd bij bombardementen. Een object dat bij de bombardementen gespaard bleef, was de Fokker Spin. Dit stuk is in 1985 met medewerking van het Ministerie van OCenW teruggehaald uit Polen.