Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum meldt dat het zijn collectie in grove lijnen heeft nagezocht met het oog op mogelijk problematische verwervingen. Hierbij zijn geen dubieuze zaken aangetroffen.

Het Limburgs Museum is opgericht in 1996, als fusie van het voormalige Goltzius Museum en het Limburgs Volkskundig Centrum. Beide instellingen dateren van na 1948. In het Goltzius Museum, opgericht in 1967, was onder meer een oudere gemeentelijke collectie ondergebracht. Hierin bevonden zich diverse voorwerpen die in de periode 1940-1948 waren verworven. Het betrof echter uitsluitend archeologische voorwerpen, die zijn opgegraven bij de wederopbouw van de stad na de verwoestingen uit de Tweede Wereldoorlog.