Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft geen aanwinstenlijst over de periode 1940- 1948 opgesteld. Het museum meldt dat er in de genoemde periode geen problematische verwervingen hebben plaatsgevonden. Volledigheidshalve wordt meegedeeld dat het Legermuseum na de oorlog een grote wapenverzameling heeft aangekocht van Dési Goudstikker-Van Halban, de weduwe van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. De wapenverzameling was in 1946 door de beheerders van de kunsthandel v.h. J. Goudstikker N.V. aan het museum in bruikleen gegeven, en werd vervolgens in 1949 met volledige medewerking van de weduwe van Goudstikker verworven. Het museum beschikt over uitvoerige documentatie over deze aankoop.