Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Geen reactie ontvangen.  

Aanvullende reactie

Het museum meldt dat alle inventaris en dagboeken uit de periode 1940-1948 zijn doorgenomen. ln deze periode was de Leeuwarder notaris Nanne Ottema conservator van het museum. ln geen enkel geval is het museum gestuit op voorwerpen die een mogelijke twijfelachtige herkomst zouden kunnen hebben. Het onderzoek betrof schenkingen, aankopen en bruiklenen.