Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Kasteel Twickel, Stichting

Twickelerlaan 17495 VGDelden

Reactie Museum

In de Stichting Kasteel Twickel, die in 1953 is opgericht, zijn de landgoederen ondergebracht van M.A.M.A. baronesse Van Heeckeren van Wassenaer van Aldenburg Bentinck. De stichting beschikt niet over herkomstgegevens van eventuele verwervingen binnen de particuliere collectie van de baronesse in de periode 1940- 1948. Zij acht het waarschijnlijker dat er door de oorlogsomstandigheden stukken uit de inboedel zijn verdwenen, dan dat er verwervingen zijn geweest.