Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum laat weten dat er in de periode 1940-1948 geen sprake is geweest van aankopen. De familie Van Zuylen woonde indertijd in de Verenigde Staten, en het kasteel was gesloten.

In de recent verschenen bundel The return of looted collections, wordt vermeld dat de beheerder van Kasteel De Haar in 1983 een sigarendoos met 31 kleine voorwerpen heeft afgegeven aan het Joods Historisch Museum te Amsterdam.[186] Het betreft onder meer enige zegels en een mesje dat gebruikt werd bij het besnijdenisritueel. Het is niet bekend hoe en wanneer deze voorwerpen in Kasteel De Haar terecht zijn gekomen.

Vervolg

Kasteel De Haar zal bij de familie Van Zuylen informeren naar de herkomstgeschiedenis van de bovengenoemde voorwerpen.  

Aanvullende reactie

Het museum meldt dat uit het inwinnen van informatie bij de familie Van Zuylen is gebleken dat de sigarendoos met 31 kleine voorwerpen die genoemd wordt in het rapport Museale Verwervingen 1940-1948 (p. 122) waarschijnlijk door onder duikers is achtergelaten. Nadere informatie is niet beschikbaar.