Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft geen aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. Bericht wordt, dat de accessielijsten uit de genoemde periode geen indicatie geven van verwerving van levend plantmateriaal uit discutabele bron. Veeleer was sprake van ernstig verlies van plantmateriaal door gebrek aan stookmogelijkheden voor de tropische kassen, terwijl de monumentale bomencollectie bedreigd werd door de wens het hout voor verwarmingsdoeleinden te gebruiken.