Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft geen aanwinstenlijst over de periode 1940- 1948 opgesteld. Voor zover uit de beschikbare gegevens kon worden afgeleid, zijn er in de genoemde periode slechts twee voorwerpen verworven. In beide gevallen is de herkomst bekend, en te beschouwen als ‘niet verdacht’.