Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Zuid- en Noord-Beveland, Museum voor

Singelstraat 134461 HZGoes

Reactie Museum

Het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland meldt dat het in 1976 tot stand is gekomen, ten gevolge van een gemeenschappelijke regeling van de vijf gemeenten van de Bevelanden.

De voorloper van het museum, de Vereeniging Museum voor Zuid- en Noord-Beveland, is ontstaan in 1930. Bij de oprichting van deze vereniging, hebben diverse gemeenten oudheidkundige voorwerpen aan het museum in bruikleen gegeven. Daarna zijn er tot in de jaren zestig slechts weinig voorwerpen verworven.

Het museum heeft in het fragmentarische archief van de Vereeniging Museum voor Zuid- en Noord-Beveland de schekingsdossiers uit de periode 1940-1948 doorgenomen. Daarbij is niet gebleken van de mogelijk problematische aanwinsten.