Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Scheepvaartmuseum, Nederlands

Kattenburgerplein 11018 KKAmsterdam

Reactie Museum

Het museum heeft geen aanwinstenlijst over de periode 1940- 1948 opgesteld. Het museum laat weten dat het herkomstonderzoek heeft verricht op basis van inventarislijsten en archiefmateriaal. De weinige belangrijke verwervingen uit de periode 1940-1948 zijn door het museum bestudeerd aan de hand van de aanwezige correspondentie. Daarbij werd geconcludeerd dat deze aanwinsten niet van twijfelachtige herkomst zijn.

Verliezen

Uit correspondentie van het museum met de snk blijkt, dat tijdens de oorlog diverse voorwerpen van het museum zijn gevorderd door de bezetter. Tevens zijn er enkele objecten verloren gegaan door het bombardement van Rotterdam. Het museum deed aangifte van de vermissingen bij de SNK, en informeerde naar de mogelijkheid van schadeloosstelling in natura – hierbij werd gedacht aan vervanging van de verloren gegane stukken door voorwerpen uit Duits openbaar bezit. Over de verdere afwikkeling van een en ander zijn geen gegevens aangetroffen.  

Notities

Bruiklenen uit Joods bezit

In 1942 liet het toenmalige Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming weten dat men geen voorwerpen van Joodse eigenaars in bruikleen had (zie paragraaf 4.3, ‘Het Rijksfonds voor de aankoop van Joods bezit’).[149]