Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum meldt dat het onderzoek niet van toepassing is, aangezien in de periode 1940-1948 geen voorwerpen zijn verworven.

Het gemeentemuseum te Bergen op Zoom bestaat sedert 1932. Pas vanaf 1959, toen de gemeente het stadspaleis Het Markiezenhof kocht en daarvan één gedeelte bestemde voor het gemeentemuseum, zijn er aankopen gedaan om de museale collectie uit te breiden. Bruiklenen en schenkingen van particulieren dateren vanaf de jaren zeventig van deze eeuw. Bewaarnemingen uit de periode 1940-1948 komen niet in de museumcollectie voor.

Het museum wijst er op, dat het diverse bruiklenen heeft verkregen van het Instituut Collectie Nederland.