Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum meldt dat het pas in 1982 is geopend, en dat de Stichting Het Noord-Hollands Zuivelarchief is opgericht in de jaren zeventig.

Bij de oprichting van de stichting kreeg deze het beheer over voorwerpen die reeds eerder door zuivelfabrieken waren verzameld. Het is mogelijk dat een deel van deze objecten bijeen is gebracht in de periode 1940-1948, maar het museum beschikt niet over documentatie waarin een en ander is geregistreerd.