Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Hannema - De Stuers Fundatie

Kasteel Het Nijenhuis8131 RDHeino

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. Het museum bericht dat het met de beschikbare informatie geen problematische verwervingen heeft kunnen vaststellen.

De aanwinstenlijst is mogelijk incompleet, doordat veel verwervingsgegevens (nog) niet bekend zijn. Momenteel werkt het museum aan de ontsluiting van het persoonlijke archief van Dirk Hannema, de samensteller van een groot deel van de collectie. Wellicht levert dit aanvullende gegevens op. Deze zullen dan vooral betrekking hebben op de naoorlogse jaren, aangezien er geen archiefstukken uit de periode 1940-1945 zijn aangetroffen. Ondanks vele naspeuringen bij diverse instellingen, door eigen medewerkers en externe onderzoekers, is geen van de onderzoekers ooit op een passage of reactie gestoten, die doet vermoeden dat ergens nog stukken uit de oorlogsperiode zouden zijn. Het museum houdt er rekening mee dat het archief uit deze jaren verloren is gegaan.

De Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 heeft het museum verzocht om aanvullende gegevens over twee veilingaankopen uit 1942 en 1948. Bij vervolgonderzoek heeft het museum tot dusverre geen aanwijzingen gevonden dat het hierbij problematische verwervingen betreft.

Vervolg

Het museum zal de Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 nader berichten over de voortgang van het herkomstonderzoek.  

Aanvullende reactie

Het museum meldt dat de heer dr. A.J. Bonke in opdracht van de Hannema - de Stuers Fundatie een aanvullend archiefonderzoek uitvoert in de archieven van het Museum Boymans en het Historisch Museum te Rotterdam om daarmee hiaten in de herkomstgeschiedenis van werken uit de collectie te kunnen vullen. De nadruk ligt daarbij op de Rotterdamse jaren van dr. Dirk Hannema, samensteller van een groot deel van de collectie. ln januari 2001 worden de eerste resultaten van dit onderzoek verwacht.