Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het Haags Historisch Museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. Het museum bericht dat het geen herkomstonderzoek heeft verricht, aangezien het niet beschikt over voldoende documentatie inzake aanwinsten in de genoemde periode. De reden hiervan is, dat het museum destijds nog geen zelfstandige instelling was, maar een afdeling van het Haags Gemeentemuseum.

Notities

In de eerste maanden van 1999 heeft het Haags Gemeentearchief in opdracht van de Gemeente Den Haag een inventariserend onderzoek verricht naar de ver- wervingen van het Haags Gemeentemuseum in de periode 1935-1950. [177] De uitkomsten van deze studie hebben de Gemeente Den Haag in juni 1999 doen besluiten om een vervolgonderzoek in te stellen. De collectie van het Haags Historisch Museum maakte in de onderzochte periode deel uit van de verzameling van het Gemeentemuseum, en zal derhalve in deze vervolgstudie worden betrokken.