Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1945- 1948 opgesteld. De lijst vermeldt de indertijd verworven voorwerpen; de meeste herkomstnamen zijn weggelaten. Het museum is in de periode 1940-1944 gesloten geweest. Er zijn geen aanwinsten uit die periode bekend.

Het gemeentemuseum kan tot aan de installatie van het ‘Kunsthistorisch College van Advies te Weesp’ in november 1945 het beste getypeerd worden als oudheidkamer. Het had slechts één ruimte in het stadhuis in gebruik. Tijdens de oorlog bleven veel objecten in die ruimte opgeslagen. Pas na de oorlog werd een actief verwervingsbeleid gevolgd. Het museum heeft geen problematische aanwinsten kunnen vaststellen over de periode 1945-1948