Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Gemeentemuseum De Tiendschuur

Recollectenstraat 5A6001 AJWeert

Reactie Museum

Het museum meldt op basis van de oude inventarisboeken dat er in de periode 1940-1945 slechts sprake is geweest van één ‘verwerving’: het betreft een pro forma schenking die na de oorlog aan de betrokken familie is teruggegeven. Ten aanzien van de periode 1946-1948 bericht het museum, dat het geen problematische aanwinsten heeft kunnen vaststellen.

Het museum in de periode 1939-1948

Op 6 maart 1939 werd de vereniging ‘De Aldenborgh’ opgericht. Één van de eerste taken van de vereniging was het opbergen van de collectie van het gemeente-museum in de kelders van het gemeentehuis van Weert. Pas in 1947 is de opgeborgen collectie weer voor het publiek toegankelijk gesteld.

Pro forma schenking

Op 17 april 1940 schonk een arts uit Weert een hoeveelheid koperen en tinnen voorwerpen en andere antiquiteiten aan het museum in zijn woonplaats.[224] In 1953 verzocht de dochter van de schenker aan de vereniging ‘De Aldenborgh’ en de Gemeente Weert om teruggave van de betreffende voorwerpen. Zij wees erop dat destijds met de conservator van het museum was afgesproken dat de antiquiteiten het eigendom van de familie zouden blijven.

Aanvankelijk reageerde de gemeente afhoudend op het verzoek van de familie, en verwees naar de nimmer ingetrokken schriftelijke verklaring waarin de arts de collectie in eigendom afstond. De voormalige conservator van het museum kon het verhaal van de familie echter bevestigen. Hij benadrukte dat het slechts een pro forma schenking betrof, bedoeld om de collectie tegen eventuele vordering door de bezetter te beveiligen. De gemeente Weert gaf in december 1953 toestemming voor teruggave van de verzameling aan de familie.