Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Gemeentemusea Delft

Sint Agathaplein 12611 HRDelft

Prinsenhof, Stedelijk Museum Het

Reactie Museum

De Gemeentemusea Delft delen mede dat de drie bovengenoemde musea in de periode 1940-1948 geen voorwerpen hebben verworven. Inzake de collectie van het Museum Lambert van Meerten wordt verder bericht, dat deze uitsluitend uit bruiklenen van het Rijk bestaat. De musea beschikken niet over informatie over de herkomstgeschiedenis van de betreffende voorwerpen.

De bovengenoemde gegevens van de Gemeentemusea Delft zijn gebaseerd op in de jaren tachtig en negentig verschenen publicaties over de drie musea.[164] Gemeld wordt, dat een en ander niet is geverifieerd aan de hand van recent archiefonderzoek.    

Notities

Bruiklenen uit Joods bezit

In 1942 liet het toenmalige Rijksmuseum ‘Huis Lambert van Meerten’ aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming weten dat het geen voorwerpen van Joodse eigenaars in bruikleen had (zie paragraaf 4.3, ‘Het Rijksfonds voor de aankoop van Joods bezit’).[165]