Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Gemeentemusea Arnhem

Postbus 601896800 JDArnhem

Historisch Museum Het Burgerweeshuis

Bovenbeeksestraat 21 6811 CV Arnhem

Reactie Museum

De Gemeentemusea Arnhem hebben kopieën toegestuurd van de inventaris-kaarten van aanwinsten uit de periode 1940-1945. Het betreft vijf verwervingen van het voormalige Gemeentemuseum Arnhem. Bericht wordt, dat van aanwinsten die irrelevant zijn voor het museumonderzoek geen kaarten zijn toegezonden (het gaat om aankopen direct van de kunstenaars zelf; diverse bijschrijvingen uit oud bezit, en enkele legaten die met medeweten van de erven in het museum terecht zijn gekomen). De Gemeentemusea Arnhem melden niet, of zij problematische verwervingen hebben kunnen vaststellen.

Van één van de vijf verwervingen is de herkomst onbekend. Door de onderzoeker van de Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 is in het archief van de snk vervolgonderzoek verricht naar de aanwinsten van het Gemeentemuseum Arnhem. Daarbij zijn geen nieuwe herkomstgegevens achterhaald.  

Notities

De Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 wijst erop, dat gegevens over de periode 1946-1948 ontbreken.  

Aanvullende reactie

Op het verzoek om aanvullende gegevens over de periode 1946-1948 meldt het museum dat het toenmalige Gemeentemuseum Arnhem in 1944 zwaar beschadigd is en wegens herstelwerkzaamheden tot 1952 gesloten was. Tussen 1946 en 1948 werden geen objecten verworven.