Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het Bureau Gemeentelijke Musea Zierikzee heeft kopieën opgestuurd uit de aanwinstenlijst van het gemeentemuseum van Zierikzee over de periode 1940-1948.

Het gemeentemuseum van Zierikzee (ook destijds al bekend als het ‘Stadhuismuseum’) is ontstaan in 1913. In 1977 is een gedeelte van de collectie van dit museum gebruikt voor de opzet van het maritiem museum.

Van de objecten die in de periode 1940-1948 zijn verworven, is zeer weinig tot geen documentatie aanwezig. Alleen over eventuele legaten is correspondentie in het archief bewaard gebleven. Voor overige informatie is het bureau aangewezen op de summiere beschrijvingen in de jaarverslagen.

Het bureau heeft geen aanwijzingen gevonden voor mogelijk problematische verwervingen. Gezien de aard van de aanwinsten in de periode 1940-1948, alsmede de bekendheid van de namen van de aanbieders, wordt verder herkomst-onderzoek niet zinvol geacht.

Metaalvordering

In het jaarverslag van het Gemeentemuseum van Zierikzee uit 1941 is sprake van enkele verwervingen die vermoedelijk afkomstig zijn uit de opbrengst van de zogenaamde metaalinzameling op last van de bezetter (zie paragraaf 4.6, ‘Ingeleverd metaal in Nederlandse musea’). Het Bureau Gemeentelijke Musea Zierikzee meldt dat in het archief van de gemeente geen gegevens over deze aanwinsten zijn aangetroffen.

Uit de inventaris van het museum kon niet worden afgeleid of er momenteel nog voorwerpen uit deze groep in de collectie aanwezig zijn. Volgens mondelinge overlevering zijn enkele metalen voorwerpen na de oorlog teruggegeven aan de eigenaars, maar hiervan is niets op schrift aangetroffen.