Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

De Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen meldt dat het onderzoek niet van toepassing is. Pas in oktober 1950 verwierf de stichting haar eerste voorwerpen in bruikleen, ten behoeve van de inrichting van het Kasteel Cannenburch. De eigen collectie is opgebouwd vanaf juli 1953.