Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Frans Halsmuseum

Groot Heiligland 622011 ESHaarlem

Reactie Museum

Het museum heeft kopieën uit het aanwinstenboek over de periode 1940-1948 opgestuurd. Het museum meldt niet of het problematische verwervingen heeft kunnen vaststellen.

Naar aanleiding van de gegevens uit het aanwinstenboek, heeft de Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 het museum verzocht om aanvullende informatie over enkele van de verwervingen. Bij het daaropvolgende onderzoek heeft het museum geen aanwijzingen gevonden dat het mogelijk problematische aanwinsten betrof.  

Notities

Bruiklenen uit Joods bezit

In 1942 liet het Frans Halsmuseum aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming weten dat het geen voorwerpen van Joodse eigenaars in bruikleen had (zie paragraaf 4.3, ‘Het Rijksfonds voor de aankoop van Joods bezit’).[185]