Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Filmmuseum

Vondelpark 31071 AAAmsterdam

Reactie Museum

Het museum heeft geen aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. Het museum wijst er op dat de vraag naar mogelijk problematische aanwinsten eigenlijk niet van toepassing is op het verzamelgebied van het museum. Dit onder meer omdat films tijdens de Tweede Wereldoorlog geen particulier of museaal bezit konden zijn, aangezien ze (ook als zij door een andere partij werden gedistribueerd) aan de producenten bleven toebehoren. Na de roulatie dienden de films steeds te worden geretourneerd of vernietigd. Met dit laatste werd nogal eens de hand gelicht. Het museum stelt dan ook dat ‘zo de herkomst van films in de collectie van het NFM soms al ‘discutabel’ is, dan is het om die reden en geen andere’.

Desalniettemin heeft het museum gehoor gegeven aan de oproep van de commissie tot zelfonderzoek. Hierbij zijn geen aanwijzingen gevonden voor problematische verwervingen.