Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Elisabeth Weeshuis, Museum

Herenstraat 294101 BRCulemborg

Reactie Museum

Het museum heeft geen aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld.

Pro forma schenking

Het museum bericht dat er in de museumcollectie enige Joodse ritualia aanwezig zijn. Het betreft onder andere een thoramantel, een gebedsriem, een mezoeza en diverse Esterrollen.[162] De voorwerpen zijn als schenking in de registratie opgenomen; schenkingsakten ontbreken evenwel. De ritualia zijn waarschijnlijk rond 1940 door de koster van de synagoge van Culemborg in de toenmalige oudheid-kamer in veiligheid gebracht (zie paragraaf 4.5, ‘Achtergebleven Joodse eigendommen in Nederlandse musea’). Sommige van de voorwerpen zijn afkomstig uit de synagoge, terwijl andere vermoedelijk tot het familiebezit van de koster behoorden.

De koster van de synagoge heeft als één van de weinigen uit de Joodse Gemeente Culemborg de oorlog overleefd.[163] De Gemeente is in 1947 opgeheven; de voormalige synagoge ging in 1949 over in handen van de Gereformeerde Kerk. Het is onbekend of er na de bevrijding overleg is gevoerd over de ‘schenking’ met eventuele rechthebbenden of met vertegenwoordigers van de Joodse Gemeente Culemborg. Het museum heeft hierover geen correspondentie of andere documenten aangetroffen.

Het museum meldt ten aanzien van de bovengenoemde Joodse ritualia, dat het deze uit respect voor de Joodse Gemeente Culemborg heeft opgesteld bij andere voorwerpen uit de Culemborgse kerken. Het museum spreekt de wens uit dat dit zo gecontinueerd kan worden.