Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. Het museum meldt dat het geen verdere bijdrage kan leveren aan het museumon- derzoek, in verband met lacunes in het bronnenmateriaal: de herkomst van de museumcollectie is in het verleden niet altijd even nauwkeurig beschreven. Ook is het mogelijk dat de gegevens hierover in de loop der tijd verloren zijn gegaan.